ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Spróbujemy dać odpowiedź na te py­tania w rozważaniach o elementach zmiennych naszej wizji mieszkania przyszłości. Stwierdzenie, że mieszkania są siedzibą naj­większego i najważniejszego przedsiębiorstwa gospodarki narodowej, nie jest nowe ani szcze­gólnie odkrywcze. Wystarczy oszacować wiel­kość środków i czynników produkcji tego przed­siębiorstwa, aby przekonać się, że nie może do­równać mu wielkością żaden dział gospodarki narodowej. Środki trwałe użytkowane w gos­podarce mieszkaniowej wynosiły w 1970 r. 27% całości środków trwałych w gospodarce naro­dowej, wobec 25% udziału przemysłu i 15% rolnictwa. Środki obrotowe wyniosły 62% do­chodu narodowego. Wielkość załogi uznamy za ekwiwalent co najmniej 6 do 7 min pełnoza- trudnionych pracowników, jeżeli przyjmiemy, że ponad 8 min gospodyń domowych pracuje w gospodarstwie domowym przeciętnie po 4 go­dziny na dobę i dodamy do tego pracę ich męs­kich i nieletnich pomocników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Cieszę się, że tutaj trafiłeś bo ten blog to moja pasja, dzielę się tutaj z Wami ciekawostkami z branży budowlanej i nie tylko! Mam nadzieję, że formuła mojego serwisu przypadła Ci do gustu i zostaniesz moim stałym czytelnikiem!