MISKA KLOZETOWA

Spłukiwane wc, czyli miska klozetowa wraz z aparatem płuczącym, należy dzisiaj do stan­dardowego wyposażenia mieszkania uważanego za nowoczesne i komfortowe, choć za często za­pomina się o fakcie, że tylko mniejszość ludnoś­ci Polski korzysta z tego udogodnienia. Może to jest przyczyną, że niestety w zapomnienie po­szły rozmaite tradycyjne, a jednocześnie bardzo racjonalne i higieniczne sposoby urządzania ustępów nie spłukiwanych na terenach nie wyposażonych w kanalizację. Brak zatem w na­szej praktyce ogniwa pośredniego między wc a osławioną budką z wycięciem w drzwiach, którą ku utrapieniu użytkujących ustawia się z dala od domu, uważając że nie ma innego spo­sobu na zmniejszenie jej uciążliwości zapacho­wej. Nie przyniosłoby też żadnej ujmy prze­mysłowi, gdyby zajął się masową produkcją ta­nich, np. automatycznie zasypywanych torfem, urządzeń ustępowych dla potrzeb jednorodzin­nego budownictwa na terenach nie skanalizowa­nych. Łatwo udowodnić, że dałoby to poważne korzyści ekonomiczne (choćby oszczędność dre­wna i robocizny) i społeczno-sanitarne.

Witaj na moim serwisie! Cieszę się, że tutaj trafiłeś bo ten blog to moja pasja, dzielę się tutaj z Wami ciekawostkami z branży budowlanej i nie tylko! Mam nadzieję, że formuła mojego serwisu przypadła Ci do gustu i zostaniesz moim stałym czytelnikiem!