MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA

Dopiero modernistyczna architektura lat trzy­dziestych przyniosła daleko idące ujednolicenie okien mieszkaniowych wpierw w Europie, obec­nie zaś omal w skali światowej. Upowszechniła ona okno zbliżone do kwadratu lub leżące, bez małych podziałów, otwierane ze względów bez­pieczeństwa do wewnątrz. W miarę zastępowa­nia drewnianych skrzydeł okiennych metalowy­mi upowszechnia się w ostatnich latach okno obracane wokół osi poziomej lub częściej — pio­nowej.Ogólną tendencję przejawiającą się w prze­mianach form okien można by Określić tak, że tradycyjne okno, poza spełnianiem swojej głów­nej funkcji: oświetlenia i wietrzenia wnętrz, sa­mo w sobie miało stanowić przedmiot zacieka­wienia i wrażenia estetycznego. W ujęciu współczesnym natomiast elementy konstrukcyj­ne powinny być jak najmniej zauważalne. Ide­ałem staje się otwór równomiernie oszklony, w którym żadne widoczne części konstrukcyjne nie konkurują z widokiem i nie odbierają świa­tła dziennego. Najlepiej ten cel można osiągnąć używając szyb podwójnych, sklejanych, z we­wnętrzną próżnią (tzw. termopan), osadzonych bez ram albo w wąskich ramach z wysoko wy­trzymałego metalu lub tworzywa sztucznego.

Witaj na moim serwisie! Cieszę się, że tutaj trafiłeś bo ten blog to moja pasja, dzielę się tutaj z Wami ciekawostkami z branży budowlanej i nie tylko! Mam nadzieję, że formuła mojego serwisu przypadła Ci do gustu i zostaniesz moim stałym czytelnikiem!