PODOBNA ROZBIEŻNOŚĆ

Podobna rozbieżność występuje między po­glądem na niezbędność łazienki jako składnika nowoczesnego mieszkania a jej rzeczywistym upowszechnieniem. Najlepiej ilustruje to tabli­ca 5. Z tablicy tej widać, że nawet w najwyżej rozwiniętych gospodarczo krajach europejskich tylko wodociąg w obrębie mieszkania ma cechy powszechności. Z wyjątkiem RFN i W. Brytanii urządzenie to ogranicza się w dodatku do miesz­kań miejskich. Ustęp spłukiwany wewnątrz mieszkania ma charakter powszechny w mia­stach w RFN i Szwecji, a również na wsi w Wiel­kiej Brytanii. Ten ostatni kraj przoduje też w powszechności łazienki, choć w odniesieniu do mieszkań miejskich pierwsze miejsce zajmuje Szwecja. Patrząc na liczby tablicy trzeba pa­miętać, że podają one odsetek mieszkań wypo­sażonych w instalacje. Są to zatem mieszkania większe i droższe, w których zaludnienie jest z reguły mniejsze od zaludnienia mieszkań ma­łych i tanich. Z tego wynika, że odsetki ludności korzystającej z tych udogodnień — zwłaszcza w krajach kapitalistycznych — są znacznie niż­sze od odsetków .

Witaj na moim serwisie! Cieszę się, że tutaj trafiłeś bo ten blog to moja pasja, dzielę się tutaj z Wami ciekawostkami z branży budowlanej i nie tylko! Mam nadzieję, że formuła mojego serwisu przypadła Ci do gustu i zostaniesz moim stałym czytelnikiem!