STRUMIEŃ ŚMIECI

Strumień śmieci miejskich jest ogromny i przybiera z roku na rok. Powiększają się ob­szary pokryte wysypiskami wokół wielkich miast, choć tu i ówdzie powstają zakłady utylizacyjne lub spalarnie śmieci, których ubocznym produktem jest energia elektryczna i materiały budowlane produkowane przy uży­ciu popiołu. Pomimo prób segregacji odpa­dów w celu uzyskiwania metali i innych surow­ców tzw. wtórnych, marnują się wielkie ilości materiałów. Nowym problemem są odpadki z tworzyw sztucznych, które nie poddają się tradycyjnym sposobom unieszkodliwiania.W niektórych miastach usiłuje się zmniejszyć ten strumień dóbr bezużytecznych za pomocą lokalnych, nawet domowych spalarni śmieci. Innym sposobem lokalnego pozbywania się od­padów są młynki domowe, pozwalające na spła­wienie zmielonych odpadów do kanalizacji. Nie załatwiają one jednak problemu odpadów tak wielkich, jak stare meble czy wraki samocho­dowe. Problem dorasta do takich rozmiarów, że wymaga nowego spojrzenia nie tylko od strony ewakuacji i unieszkodliwiania odpadów, ale także dźiałania zmierzającego do zmniejszenia ich produkcji. Prawdopodobnie dokona się niedługo ponownego odkrycia zalet tzw. opako­wań zwrotnych, wielokrotnie używalnych. Może też trzeba będzie drogą przepisów wprowa­dzić obowiąlzek sortowania już w mieszkaniu odpadów na użyteczne i bezużyteczne. Wówczas powstanie możliwość lokalnego unieszkodliwia­nia tych bezużytecznych, a zbiórką użytecznych zajmą się właściwe przedsiębiorstwa.

Witaj na moim serwisie! Cieszę się, że tutaj trafiłeś bo ten blog to moja pasja, dzielę się tutaj z Wami ciekawostkami z branży budowlanej i nie tylko! Mam nadzieję, że formuła mojego serwisu przypadła Ci do gustu i zostaniesz moim stałym czytelnikiem!